WERVING EN SELECTIE

Een kandidaat die goed in zijn vel zit en energie krijgt van zijn job heeft uiteraard net dat streepje voor als het op selecteren aankomt. Met NBI® krijg je een instrument in handen dat deze energiebronnen helder in kaart brengt op basis van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten.

 

Je kan bepalen welke talenten en competenties sneller aangeleerd kunnen worden en die aanleunen bij de natuurlijke energiebronnen van de kandidaat.

 

Deze methode is dan ook een ideale aanvulling op testings en assesments die meer op vaardigheden gericht zijn en kunnen vaak de doorslag geven als kandidaten met mekaar in balans liggen. Uiteraard heeft NBI® een specifieke vragenlijst om het job profiel in kaart te brengen en kan je dit snel naast het profiel van de kandidaat leggen om te matchen.

 

Bovendien kan je dit nog aanvullen met de NBI® vaardigheidstesten zodat je een compleet beeld hebt van de kandidaat in kwestie en of het om een perfecte match gaat.

 

Een gemotiveerde, gelukkige werknemer in zijn job heeft natuurlijk een streepje voor en is vaak de betere keuze. Voor alle partijen.

 

COACHING

Om succesvol te kunnen coachen moet je een zicht hebben op wat mensen drijft, raakt en waar ze energie van krijgen. Met coachen begin je immers bij de wortel. Niet toevallig wordt NBI® hier dan ook vaak bij gebruikt. Door een gestandaardiseerd interview (gericht op de belangrijke invloeden in de periode dat de hersenen zich ontwikkelen) dat NBI® ter beschikking stelt te combineren met het breinprofiel krijg je een ideale basis om met de coaching te starten op een zeer korte tijd. .


Door de “whole-brain thinking” aanpak krijg je een helder plaatje van de coachee waar je mee aan de slag kan. Zo kan je werkelijk een coaching traject op maat uitwerken gebaseerd op de authentieke energiebronnen.

 

NBI® licentiehouders hebben overigens de mogelijkheid om een specifieke opleiding te volgen met betrekking tot coachen met NBI®.

 

 

LOOPBAANBEGELEIDING

Iedereen wil toch een job waar je je goed in voelt? Waar je energie van krijgt en met plezier voor uit je bed komt. Met het breinprofiel van NBI® krijg je een duidelijk inzicht van waar je energie komt en kan je bewust keuzes maken over je loopbaan en je carrière.

 

Als loopbaanbegeleider ben je met deze methode in staat een gefundeerd advies af te leveren op maat van de persoon in begeleiding en deze een zetje te geven in de juiste richting.

 

Hoewel je breinprofiel niet draait om vaardigheden zijn er wel een aanvullende vragenlijsten over vaardigheden en is er eentje specifieke over  “gewenste job”. Instrumenten die inzichten geven voor studenten om hun richting te bepalen en voor mensen die een doordachte, authentieke keuze wensen te maken over hun carrière op een scharnierpunt in hun leven.

Kortom een handzaam kompas om weloverwogen en in lijn met je authentieke zelf knopen door te hakken.

 

STRESS EN BURN-OUT PREVENTIE

Stress en burn-out hebben uiteraard te maken met je draagkracht en je energiebronnen. Een job die je graag doet en waarbij je in balans bent is immers minder belastend. Met NBI® is het dan ook mogelijk vroegtijdig te detecteren of je een risico loopt. Ook de werkgever kan zo detecteren welke werknemers in de risicogroep vallen en hier rekening mee houden.


Door middel van specifieke vragenlijsten krijg je een inzicht over de balans in je leven en of je wel goed in je vel zit op de werkvloer. Dit geeft een authentiek en helder beeld van je stressfactoren en je krijgt zo de tools in handen om je leven in balans te houden.

Uiteraard kan deze methode ook perfect ingezet worden bij zelfstandigen die vaak op de toppen van hun tenen lopen. De vragenlijsten geven een perfect inzicht in het risico zodat er kan gehandeld worden voor het te laat is.

 

 

LEIDERSCHAPSSTIJL

Uiteraard heeft een leiderschapsstijl het meeste effect als deze dicht bij je authentieke zelf ligt. Forceren valt immers op en gaat ten koste van de spontaniteit en de geloofwaardigheid. Met de NBI® vragenlijst rond leiderschapsstijl krijg je een perfect inzicht in je stijl. Succesvol aansturen en begeleiden wordt zo mogelijk.

Bovendien is er ook een aanvullende lijst voor de medewerkers die de mogelijkheid hebben om 360° feedback te geven. Zo kom je tot een totaalplaatje dat als basis gebruikt kan worden voor verdere ontwikkeling en coaching. 

SAMENWERKEN

Een goed op mekaar ingespeeld team is vaak sterker dan een individu. Met NBI® krijg je een duidelijk beeld van het team en het profiel van dit team. Zo kunnen teams samengesteld worden, met gevoeligheden rekening gehouden worden en bekeken worden waar de sterktes liggen van een team.

 

Teams komen in de flow, werken als een gesmeerde machine samen en communiceren open en eerlijk. En dit door de juiste teamleden op de juiste plaats te zetten met begrip voor elkaar en elkaar sterke punten. 

SALES

Waar liggen de energiebronnen van je sales team? Waar worden ze gelukkig van? En waar liggen de drijfveren van je klanten? Stem beide op mekaar af en je krijgt een succesvolle cocktail voor een langdurige en soepel lopende samenwerking.

 

Klant en verkoper begrijpen mekaar, spelen op mekaar in en er heerst vertrouwen. Allemaal essentiële facetten om een samenwerking optimaal te laten verlopen zonder achterdocht, frustratie en onbegrip.

Met de vragenlijsten van NBI® is dit een koud kunstje. Een gedreven, gelukkige sales levert ongetwijfeld een stevige bijdrage.

 

 

ADVIES

Om een onderbouwd advies te kunnen afleveren is inzicht in de authentieke drijfveren essentieel. En dit is wat NBI® te bieden heeft. Handvaten om beslissingen te nemen rond studiekeuzes, het aannemen van een job of relationele situaties. Weloverwogen beslissingen zijn dan noodzakelijk en aangewezen en dicht bij jezelf blijven dan vaak de oplossing.

 

Ook bedrijfsmatig dienen vaak belangrijke knopen doorgehakt te worden en deze neem je maar beter gebaseerd op een diepe overtuiging. NBI® reikt de tools aan om onderbouwde adviezen te verstrekken en keuzes te maken die in lijn liggen met het authentieke individu. 

RELATIES

Het leven draait om relaties en het is dan ook essentieel dat deze gebaseerd zijn op authentiek drijfveren. Of het nu gaat om gezinsrelaties, verhoudingen tussen kinderen of ervaringen in nieuw samengestelde gezinnen, relaties blijven hoekstenen voor een goede balans.

 

Door middel van NBI® is er inzicht in deze dynamiek en komt er een dieper inzicht in alle mogelijke relatievormen. Zo blijf je in balans en kan je de kerk in het midden houden. Harmonieuze relaties met respect en begrip voor mekaar zijn het einddoel.

 

Contacteer ons voor een presentatie of workshop in jouw bedrijf

Download brochure